Kenniscentrum en leeraanbod

Het kenniscentrum dat zich richt op opleiden en ontwikkelen van medewerkers is verder doorontwikkeld. De volgende zaken hebben in 2018 invulling gekregen:

  • Er is een kwaliteitsslag gerealiseerd en er is veel nieuwe content aangeschaft op basis van geactualiseerde en nieuwe protocollen. Ook zijn de opleidingsprofielen voor alle functies en afdelingen geactualiseerd.
  • In het kader van opleiden wordt er nauw samengewerkt met ketenpartners en scholen waar het gaat om het opleiden van verpleegkundigen. Dit jaar is er gezamenlijk gewerkt aan een op maat gemaakt opleidingstraject mbo-v voor zij-instromers dat begin 2019 van start zal gaan. In samenwerking met de hbo-v en ketenpartners is er gewerkt met een zogenoemde keten-stage. Waar het samenwerken in en het denken vanuit de keten centraal staat.
  • In 2018 zijn verschillende specialistische vervolgopleidingen binnen Bravis ziekenhuis getoetst en extern geaccrediteerd. Hierdoor zijn wij in staat de kwaliteit van deze opleidingen te behouden en te verbeteren.
  • Leerklimaat: leren is een belangrijk thema binnen Bravis ziekenhuis, zowel waar het gaat om opleiden als leren op de werkvloer en leren van elkaar. Een goed leerklimaat is hierbij essentieel. In 2018 is er een onderzoek gedaan naar het leerklimaat binnen de organisatie en daaruit is een plan geschreven voor de periode 2019-2021.