Klachten

Bravis ziekenhuis heeft een regeling voor de behandeling van klachten. De klager wendt zich bij voorkeur eerst tot de hulpverlener tegen wie de klacht is gericht om tot een oplossing te komen. Als de klager dit wenst, kan hij zijn klacht bespreken bij het Patiënten Service Bureau. De medewerkers van het Patiënten Service Bureau treden daarbij op als klachtenfunctionaris. Via bemiddeling wordt geprobeerd een oplossing te bereiken. Leidt dit niet tot tevredenheid of wenst de klager een beoordeling van zijn klacht, dan kan de klager zich wenden tot de patiëntenklachtencommissie. Alle klachten worden geregistreerd en gerapporteerd aan de desbetreffende afdeling of hulpverlener, zodat de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden.

Overzicht aantal klachten Bravis-breed:

  Roosendaal Bergen op Zoom Bravis ziekenhuis
2015 227 413 640
2016 283 378 661
2017 322 363 685
2018 467 458 925

 

Overzicht categorie klacht Bravis-breed:

50%

Organisatorisch

28%

Behandeltechnisch

13%

Relationeel

9%

Financieel

925

Klachten totaal