Raad van Bestuur

Ons streven is het behouden en verbeteren van de ziekenhuiszorg in onze regio.

Raad van Toezicht

De toenemende zorgzwaarte van patiënten is een weerbarstig vraagstuk voor de gehele zorgsector.

Stichting Vrienden van
Bravis ziekenhuis

Zorgt ervoor dat extra voorzieningen, die niet altijd uit het gewone budget betaald kunnen worden, toch gerealiseerd kunnen worden.

Kerncijfers

 • Medisch specialisten

  (inclusief buitengewone leden)

  • 2017
  • 2018
 • Personeelsleden

  (gemiddeld aantal fte)

  • 2017
  • 2018
 • Aantal opnamen

  • 2017
  • 2018
 • Aantal verpleegdagen

  • 2017
  • 2018
 • Gemiddelde verpleegduur

  (in dagen)

  • 2017
  • 2018
 • Aantal dagbehandelingen

  • 2017
  • 2018
 • Aantal langdurige observaties

  • 2017
  • 2018
 • Aantal unieke patiënten

  • 2017
  • 2018
 • Totale bedrijfsopbrengsten

  (in 1.000 €)

  • 2018
  • 2019
 • Balanstotaal

  (in 1.000 €)

  • 2018
  • 2019

Bravis ziekenhuis vestigingen

Roosendaal Bergen op Zoom Oudenbosch Steenbergen Etten-Leur
Boerhaavelaan 25 Boerhaaveplein 1 West Vaardeke 11A De Wei 26 Schoonhout 215
4708 AE Roosendaal 4624 VT Bergen op Zoom 4731 MA Oudenbosch 4651 EZ Steenbergen 4872 MC Etten-Leur
088 - 70 68 000 088 - 70 68 000 0165 - 31 30 55 088 - 70 66 800 076 - 50 42 000