Overzicht highlights 2018

 • NIAZ-auditbezoek: geweldige resultaten behaald

  Het NIAZ-auditbezoek zit er op. Ontlading voor alle betrokkenen, want een intensieve week is voorbij. Tijdens het NIAZ-auditbezoek heeft Bravis ziekenhuis en geweldig resultaat behaald: op 100% van de VIR's en 99,2% van de gouden criteria is positief gescoord.

 • Samenwerking tussen Bravis en Diagnostiek Brabant

  Op 13 december hebben Bravis ziekenhuis en Diagnostiek Brabant (DB) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Bravis ziekenhuis levert eerstelijnsdiagnostiek aan huisartsen en wil haar kwaliteit van dienstverlening verbeteren en heeft in Diagnostiek Brabant een partner gevonden om dit te bereiken.

 • Bravis Bulletin huis-aan-huis verspreid

  In de laatste week van 2018 hebben alle huishoudens in ons verzorgingsgebied het Bravis Bulletin in de bus ontvangen. De informatiekrant zat in het hart van het huis-aan-huisblad De Bode.

 • Zelfde bezoektijden voor Roosendaal en Bergen op Zoom

  De bezoektijden van Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal worden met ingang van 1 december 2018 gelijkgetrokken met de openingstijden van Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom. De bezoektijden zijn bovendien ruimer geworden.

 • Recordaantal griepvaccinaties gehaald in Bravis ziekenhuis

  Dankzij een intensieve campagne komen 1.153 collega’s de griepprik halen. Dit zijn er ongeveer zes keer zoveel als vorig jaar. Medewerkers die hun griepprik bij de huisarts hebben gehaald, zijn hier nog niet bij opgeteld.

 • Slaapcentrum locatie Roosendaal van start

  Op 1 november gaat op locatie Roosendaal een nieuw Slaapcentrum open. Voortaan vinden diagnose, behandeling en nazorg van alle voorkomende slaapproblemen in Roosendaal plaats.

 • Ziekenhuisbrede werkgroep Voeding gestart

  Bij Bravis ziekenhuis is een werkgroep Voeding gestart. Deze werkgroep is een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor de intramurale behandeling met enterale en parenterale voeding in brede zin. Lees hier meer.

 • Nieuw: website en app Zoekuwzorgaanbieder

  Op 1 november 2018 is in de regio West-Brabant het platform www.zoekuwzorgaanbieder.nl van start gegaan. Deze site heeft als doel burgers en zorgaanbieders een beter inzicht te geven in het regionale zorgaanbod. Zoekuwzorgaanbieder bestaat uit een website en een app (ook wel huisartsenapp genoemd).

 • Bravis ziekenhuis zoekt dialoog met samenleving op

  Op 31 oktober vindt in de aula van locatie Roosendaal voor de derde keer de Dag van de Maatschappelijke Verantwoording plaats. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst geven de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Vereniging Medische Staf uitleg over gemaakte keuzes en toekomstplannen van Bravis ziekenhuis.

 • Rookvrij Bravis: intentieverklaring getekend

  Met het ondertekenen van een intentieverklaring zetten de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en alle adviesorganen van Bravis ziekenhuis op 30 oktober de eerste stap op weg naar een rookvrij Bravis in 2019.

 • Gelijke parkeertarieven en –abonnementen

  Vanaf 1 oktober 2018 zijn er gelijke parkeertarieven ingesteld voor de parkeerplaatsen van Bravis ziekenhuis in Roosendaal en de locatie in Bergen op Zoom. In navolging op Roosendaal kunnen patiënten en bezoekers nu ook in Bergen op Zoom parkeerabonnementen aanschaffen. Dit zijn kaarten die een dag, week, maand of jaar geldig zijn.

 • Bravis ziekenhuis start met ‘3 goede vragen’ voor patiënt en zorgverlener

  Bravis start met ‘3 goede vragen’ voor patiënt en zorgverlener. Samen met de specialist kiest de patiënt de aanpak die het beste past bij zijn situatie. De 3 goede vragen zijn daarbij een hulpmiddel. De vragen helpen de patiënt om zaken goed op een rijtje te krijgen, zodat hij samen met de specialist een besluit over zijn zorg kan nemen.

 • Samenwerkingsverband Embraze voor prostaatkanker en blaaskanker

  Nieuwe ontwikkelingen en behandelmethoden maken de zorg voor kanker steeds complexer. Om patiënten met prostaatkanker of blaaskanker optimale zorg te bieden, starten Amphia Ziekenhuis in Breda en Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal een nauwe samenwerking. Deze samenwerking is onderdeel van het overkoepelende oncologische samenwerkingsverband Embraze.

 • Zakkaartjes voortaan gebundeld in Zakkaartjes App

  Verpleegkundigen raadplegen de zakkaartjes vanaf oktober op de smartphone via de Zakkaartjes App. Met de app zijn de belangrijkste medische protocollen en VIR’s altijd up-to-date en verdwijnt het papieren VAR-boekje.

 • Kwaliteitskeurmerk

  De afdeling Nucleaire Geneeskunde van Bravis ziekenhuis heeft voor de nieuwe PET-CT-scanner een belangrijk kwaliteitskeurmerk gehaald, namelijk de EARL-accreditatie. Dat betekent dat de PET-CT-scans van het ziekenhuis aan Europese kwaliteitseisen voldoen.

 • Officiële opening Paramedisch Centrum Zuid-West Nederland

  In september 2018 opent het Paramedisch Centrum Roosendaal een vestiging in Bergen op Zoom. Ter gelegenheid van deze uitbreiding krijgt het ook een nieuwe naam. Beide locaties gaan samen verder onder de naam Paramedisch Centrum (PMC) Zuid-West Nederland BV.

 • Hartpatiënt kan in Bravis ziekenhuis terecht voor ICD-controle

  Bravis ziekenhuis is sinds kort een zelfstandig controlerend ICD-centrum. Dat betekent dat hartpatiënten voor controles van hun interne defibrillator in Bravis ziekenhuis terechtkunnen, zowel in Roosendaal als in Bergen op Zoom. Hierdoor hoeven patiënten minder ver te reizen voor hun controles.

 • Hitteprotocol van start

  In juli en augustus heersen tropische temperaturen en is het hitteprotocol van kracht in Bravis ziekenhuis. Deze week wordt het extra warm. De temperaturen kunnen oplopen tot meer dan 30 graden. Landelijk is vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan actief. Ook in Bravis ziekenhuis treedt het hitteprotocol in werking.

 • Terugverhuizing Pathos Pathologie Laboratorium naar Bergen op Zoom

  Het Pathologie Laboratorium verhuist op 20 en 21 augustus terug naar Bergen op Zoom. Tijdens het tijdelijke (vanaf maart dit jaar) verblijf in Roosendaal is het laboratorium grondig verbouwd en gerenoveerd, waardoor het laboratorium weer helemaal up-to-date is en klaar voor de toekomst.

 • Integraal capaciteitsmanagement

  De afgelopen drie jaar heeft Bravis ziekenhuis ingezet op het vormgeven van de locatieprofielen. Na jaren van lateraliseren vinden deze zomer de laatste verschuivingen van zorg plaats. Hierdoor is de beschikbare capaciteit van OK, polikliniek en kliniek anders verdeeld over beide vestigingen.

 • BravisRadar: ervaringen patiënt snel zichtbaar

  Bravis ziekenhuis wil graag van patiënten weten hoe zij de zorg en behandeling ervaren. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Speciaal daartoe is de BravisRadar ontwikkeld, een instrument waarmee patiënten aan de hand van online vragenlijsten hun ervaringen kunnen delen.

 • Renovatie verpleegafdelingen in Roosendaal afgerond

  Na vijftien maanden is de grootscheepse renovatie van de verpleegafdelingen op de locatie Roosendaal afgerond. Vrijdagmiddag werd als laatste de vierde etage door de bouw teruggeven aan het ziekenhuis. De komende tijd wordt de verdieping ingericht voor de afdeling Cardiologie.

 • Strategisch beleidsplan gepubliceerd

  Bravis ziekenhuis heeft een dynamisch beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan 'Samen word je beter' is tot stand gekomen door diverse chatsessies met de medewerkers van Bravis ziekenhuis. Het beleidsplan is uiteindelijk op 19 juli gepubliceerd.

 • Vrijwilligers DigiTuin aan de slag in Bergen op Zoom

  In navolging op Roosendaal krijgt ook Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom een DigiTuin. Hiervoor wordt de postkamer verbouwd. De vrijwilligers starten alvast in de centrale hal met de publieksvoorlichting.

 • Renovatie verpleegafdelingen

  De renovatie van de Roosendaalse verpleegafdelingen 3A en 3B is zo goed als klaar. Op dinsdag 22 mei verhuizen de snijdende afdelingen van 3C en 4C naar hun nieuwe onderkomen. De nieuwe afdeling draagt voortaan de naam ‘Orthopedie en Kort Verblijf snijdende specialismen’.

 • Droogloopstraat ‘Bravis Promenade’

  In Bergen op Zoom wordt hard gewerkt aan het overdekken van het wandelpad tussen de parkeergarage en de achteringang. De witte stalen L-constructie met het wit polyesterweefsel roept beelden op van een promenade in warme oorden.

 • Dag van de Zorg 2018

  Donderdag 17 mei staat in het teken van de Dag van de Zorg. Dit keer was het thema 'Kermis'. Op dezelfde dag kijken het managementteam en de leden van de Raad van Toezicht op uitnodiging van de VAR mee op de klinische afdelingen.

 • Golftoernooi

  Onder een strakblauwe lucht vond op dinsdag 15 mei de zestiende editie van het Bravis Golftoernooi plaats. Het was in alle opzichten een zeer geslaagde dag. De deelnemers hebben met elkaar een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor Stichting Vrienden van Bravis.

 • Wond Expertise Centrum van start

  Met een minisymposium in Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom gaat op maandag 7 mei het Wond Expertise Centrum (WEC) officieel van start. Lees er hier meer informatie over.

 • West-Brabantse zorghackers dicht bij landelijke winst

  Op 20, 21 en 22 april was het Dutch Hacking Health. Op zeven plaatsen in Nederland vonden zorghackathons plaats, waarbij gezocht werd naar creatieve oplossingen voor praktische zorgvraagstukken. Bravis ziekenhuis nam als eerste niet-universitair ziekenhuis deel aan dit landelijke evenement.

 • KAR-leden ondertekenen ‘Afspraken om samen te werken'

  In 2017 is de KinderAdviesRaad (KAR) van Bravis ziekenhuis geïnstalleerd. Tijdens een bijeenkomst in maart tekenden alle leden nog eens de papieren versie van de ‘Afspraken om samen te werken’ met het ziekenhuis.

 • Griepepidemie

  De klinische opnamecapaciteit staat eind deze maand sterk onder druk als gevolg van een griepepidemie en het hoge ziekteverzuim onder het personeel van Bravis ziekenhuis. Deze situatie is voor de Raad van Bestuur aanleiding om ad hoc een crisisteam in te stellen.

 • Pathologisch laboratorium tijdelijk in Roosendaal

  Normaal gesproken buigen de 28 medewerkers van het pathologisch laboratorium zich over weefsels en cellen. De afgelopen dagen hielden zij zich voornamelijk bezig met het in- en uitpakken van verhuisdozen. Lees er hier meer over.

 • Artificial intelligence in de DigiTuin

  Zorgrobot Pepper opende op 26 januari 2018 de DigiTuin van Bravis ziekenhuis. De DigiTuin is gevestigd in Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal. Het optreden van de zorgrobot werd onder luid applaus begroet

 • Pijnspecialisten gecentreerd in Roosendaal

  Alle pijnspecialisten houden sinds 15 januari 2018 hun spreekuren en behandelingen in Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal. Het is de opmaat naar een fonkelnieuw pijncentrum dat in de loop van 2018 wordt gebouwd in Roosendaal.

 • Bezoek schoolkinderen

  In het kader van beroepsoriëntatie was er in januari een rondleiding in het ziekenhuis voor basisschoolkinderen van groep 8. De groep bezocht de afdeling Revalidatie, technische dienst, polikliniek en afdeling Kind & Jeugd.