Strategische thema's

Maak kennis met onze strategische thema's. Hier leest u meer informatie over diverse verbeteringen die binnen Bravis ziekenhuis zijn doorgevoerd. Onze missie is het leveren van goede, medisch specialistische zorg aan de inwoners van Westelijk West-Brabant en het oostelijk deel van Zeeland. Het doel van deze verbeteringen is het behouden én verbeteren van de ziekenhuiszorg in de regio.

Vijf strategische thema’s

Bravis ziekenhuis heeft een beleidsplan opgesteld voor 2019-2021. Dit beleidsplan bouwt verder op waar we als ziekenhuis mee bezig zijn en speelt in op veranderingen om ons heen. Alle plannen voor de komende periode komen voort uit de belofte ‘Samen word je beter’. Uit het beleidsplan vloeien vijf thema’s voort, namelijk Versterken patiënt, Versterken medewerker en organisatie, Kwaliteit en veiligheid, Keten- en anderhalvelijnszorg en Optimalisatie (bedrijfsvoering). Aan deze strategische thema’s wordt doorlopend gebouwd.
 

Meer informatie over ons beleidsplan

Bravis beleidsplan toekomst

Versterken patiënt

Met wie we ook samenwerken, de patiënt heeft altijd eigen inbreng. Daarmee komen we tegemoet aan het motto van Bravis ziekenhuis, ‘Samen word je beter’. De patiënt wordt continu uitgenodigd om mee te denken en te beslissen over de manier waarop zorg wordt verleend. De patiënt heeft een stem in het zorgproces. We vinden hiervoor een individuele, van mens tot mens gerichte houding én aanpak belangrijk. Dit vraagt om een verandering in de omgang tussen patiënt en zorgverlener.

Versterken medewerker en organisatie

Bravis ziekenhuis wil een aantrekkelijke werkgever zijn met deskundige en tevreden medewerkers. Om onze maatschappelijke taak goed te kunnen uitoefenen, zijn een gezonde en veilige omgeving essentieel. Werken volgens kernwaarden en met support van leidinggevenden zijn belangrijke voorwaarden om onze plannen te realiseren. Samen doen waar we goed in zijn. Wij willen de uitstroom van medewerkers verminderen en de instroom en talentontwikkeling stimuleren. Dat betekent dat we met enthousiaste medewerkers samenwerken aan duurzame relaties en het versterken van ons imago.

Kwaliteit en veiligheid

Het ziekenhuis wil aan haar patiënten een veilige omgeving bieden. Het accent ligt op veilig handelen door medewerkers en medisch specialisten en het verbeteren van kwaliteit op basis van uitkomsten van zorg.

Keten- en anderhalvelijnszorg

Bravis ziekenhuis werkt nauw samen met diverse andere zorgverleners en partners. Steeds meer zorgverleners in het ziekenhuis zien kansen om de patiëntenzorg te verbeteren door samen te werken met zorgpartners in de keten. In 2018 hebben we daarom het strategische programma ‘Keten- en anderhalvelijnszorg’ vervolgd. 

Optimalisatie (bedrijfsvoering)

Onze missie is het leveren van goede, medisch specialistische zorg aan de inwoners van Westelijk West-Brabant en het oostelijk deel van Zeeland. Hier leest u meer informatie over diverse verbeteringen die binnen Bravis ziekenhuis zijn doorgevoerd. Het doel van deze verbeteringen is het behouden én verbeteren van de ziekenhuiszorg in de regio.