Keten- en anderhalvelijns zorg

In 2018 is het programma ‘Keten- en anderhalvelijnszorg’ vervolgd. Steeds meer zorgverleners in het ziekenhuis zien kansen om de patiëntenzorg te verbeteren door samen te werken met zorgpartners in de keten. De initiatieven kindergeneeskunde en hartfalen in Bergen op Zoom en Oud Gastel zijn verder ontwikkeld.

  • COPD met longaanval

    Het regionale zorgpad ‘COPD met longaanval’ is verder geïmplementeerd en leidt al tot minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten. Sinds 2018 trekken huisartsen en longartsen intensiever met elkaar op om heropnames van ‘draaideurpatiënten’ te voorkomen. Ook heeft Bravis ziekenhuis een bijdrage geleverd aan het regionale project ‘Stoppen met Roken’ van Zorggroep West-Brabant.

  • Minder vaak naar ziekenhuis

    De medisch specialistische verpleging in de thuissituatie is in 2018 gestaag uitgebreid. Naast het regionaal opgezette Wondexpertisecentrum waarin intensief samen wordt gewerkt met thuiszorgpartners en huisartsen, worden steeds meer verpleegkundige handelingen bij de patiënt thuis uitgevoerd. Zoals bloedtransfusies, oncologisch verpleegkundige handelingen, intraveneuze antibioticabehandelingen en dialysebehandelingen. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen.

  • Kwetsbare ouderen

    Het in 2017 opgestarte regionale ‘Aanmeldportaal voor spoedzorg van kwetsbare ouderen’ is in 2018 verder doorontwikkeld. Hierdoor zijn er minder kwetsbare ouderen in het ziekenhuis terecht gekomen. De volgende stap is om er samen met de ouderenzorgorganisaties voor te zorgen dat patiënten na een ziekenhuisopname eerder terecht kunnen bij de ouderenzorg. In 2018 zijn hiervoor afspraken gemaakt die in 2019 uitgewerkt zullen worden.

Samenwerkingen

In 2017 is samenwerkingsverband Qocon Geboortezorg opgericht door eerstelijns verloskundigen, kraamzorginstellingen, gynaecologen en Bravis ziekenhuis. In 2018 zijn er goede vervolgstappen gemaakt in de drempelloze samenwerking tussen de verschillende zorgverleners.

De contouren voor de medisch specialistische zorg in de regio Steenbergen worden steeds duidelijker. De polikliniek zal omgevormd worden tot een samenwerkingsverband tussen huisartsen en Bravis ziekenhuis. In 2018 is gestart met optometrie. Patiënten kunnen voor een screening terecht bij een optometrist van Bravis ziekenhuis. Hierdoor hoeven huisartsen hun patiënten niet meer in alle gevallen naar de ziekenhuisoogarts te verwijzen. De eerdergenoemde projecten ‘Kindergeneeskunde en hartfalen’ worden ook opgepakt in Steenbergen.

Veel van de genoemde projecten zijn onderdeel van stichting WestWest, welke samen met de grotere regionale zorgpartners is opgericht. Het doel is om vaker gezamenlijk de zorg in de regio te verbeteren en toekomstbestendig te maken.