NIAZ-auditbezoek: geweldige resultaten behaald

Het NIAZ-auditbezoek zit er op. Ontlading voor alle betrokkenen, want een intensieve week is voorbij. Tijdens het NIAZ-auditbezoek heeft Bravis ziekenhuis en geweldig resultaat behaald: op 100% van de VIR's en 99,2% van de gouden criteria is positief gescoord.

Met man en macht heeft iedereen eraan gewerkt om ons ziekenhuis zo goed mogelijk te presenteren aan het auditteam. Niet alleen de Bravis-medewerkers, maar ook de twaalf auditoren hadden een volle week achter de rug, met bezoeken over twee locaties. Sinds de fusie zijn het duidelijk geen afzonderlijke ziekenhuizen meer, zo was hun conclusie. De auditoren ervoeren Bravis ziekenhuis echt als één organisatie, waarin het ‘Samen word je beter’ ook daadwerkelijk in de praktijk was terug te zien.

Ervaringen

Op diverse momenten gaven auditoren aan mooie voorbeelden uit Bravis ziekenhuis in hun eigen ziekenhuizen te willen gebruiken. Voorbeelden hiervan waren de Kwaliteitsmatrix en de resultaten van het TOPHIP-programma. Tijdens de slotbijeenkomst in Bravis Plaza is kort teruggeblikt en zijn de eerste bevindingen gepresenteerd. Auditvoorzitter Dirk Maes verwoordde de ervaringen van het team als volgt: “Het was een goede week en een prettige samenwerking. We waren erg onder de indruk van het unanieme Bravis-gevoel dat we terugzagen in het hele ziekenhuis.”

Complimenten

Naast de Bravis-cultuur waren er complimenten voor de DigiTuin, de KinderadviesRaad en het gebruik van één patiëntendossier voor de Qocon geboortezorg. Ook complimenteerde het auditteam Bravis ziekenhuis met de jaarlijkse maatschappelijke verantwoordingsdag en de Kwaliteitsmatrix. Uitdagingen zijn er op het gebied van medicatiebeheer en veilig transport van steriele netten. De Raad van Bestuur bedankt iedereen voor zijn inzet tijdens de audit.