Samenwerking tussen Bravis en Diagnostiek Brabant

Op 13 december hebben Bravis ziekenhuis en Diagnostiek Brabant (DB) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Bravis ziekenhuis levert eerstelijnsdiagnostiek aan huisartsen en wil haar kwaliteit van dienstverlening verbeteren en heeft in Diagnostiek Brabant een partner gevonden om dit te bereiken.

Sinds 2013 biedt Diagnostiek Brabant in de regio Tilburg, als partner van het ETZ-ziekenhuis, optimale ondersteuning aan de eerste lijn door het leveren van betrouwbare diagnostiek. Met ingang van 1 februari 2019 breiden zij het werkgebied uit naar West-Brabant. De samenwerking met Bravis ziekenhuis is dan een feit.

Dezelfde visie

Bravis ziekenhuis heeft in Diagnostiek Brabant een partner gevonden die werkt volgens dezelfde visie. Hierin staat een aantal zaken centraal. Namelijk het bieden van kwaliteit door hoogwaardige, betrouwbare diagnostiek in de buurt waardoor de lokale zorgketen wordt versterkt (regionaal). Het verbinden van de eerstelijnsdiagnostiek van huisartsen (en andere verwijzers) met de specialistische kennis van Bravis ziekenhuis. Het ontzorgen van patiënten door hen snel te voorzien van uitslagen en het ontzorgen van huisartsen door hen te faciliteren.

Bloedafname, microbiologie en pathologie

Diagnostiek Brabant organiseert de medische diagnostiek voor huisartsen, verloskundigen, trombosedienst en medisch specialisten. Denk hierbij aan bloedafnames, maar ook aan onderzoeken ten behoeve van het pathologisch laboratorium en medische microbiologie. Het geaccrediteerde laboratorium van Bravis ziekenhuis blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van laboratoriumdiagnostiek.

‘Zorg in de buurt’

Bravis ziekenhuis heeft een brede regiofunctie en hecht veel waarde aan samenwerking in de keten. Zowel het thuisprikken als de bloedafnames op bestaande prikposten wordt georganiseerd door Diagnostiek Brabant. Alles in de eigen regio, langs de medische as van huisarts en medisch specialist, dichtbij, bekend en optimaal toegankelijk.

Faciliteren en digitalisering

Ook op het gebied van facilitaire voorzieningen en digitalisering worden grote stappen gezet. Denk hierbij aan het oproepsysteem voor chronische patiënten en de logistiek van materiaal ten behoeve van de microbiologie en pathologie en de begeleiding bij POCT-apparatuur.