Nieuw: website en app Zoekuwzorgaanbieder

Op 1 november 2018 is in de regio West-Brabant het platform www.zoekuwzorgaanbieder.nl van start gegaan. Deze site heeft als doel burgers en zorgaanbieders een beter inzicht te geven in het regionale zorgaanbod. Zoekuwzorgaanbieder bestaat uit een website en een app (ook wel huisartsenapp genoemd).

De huisartsenapp is speciaal ontwikkeld voor zorgverleners (verwijzers en medisch specialisten) om onderling eenvoudig contactgegevens uit te wisselen. Amphia Ziekenhuis en Bravis ziekenhuis hebben de app in samenwerking met de Huisartsenkring West-Brabant en de vier huisartsenzorggroepen in de regio ontwikkeld.

Smoelenboek

Een belangrijk onderdeel is de digitale variant van de verwijzersgids en het ‘Smoelenboek’. Hierin zijn onder de kop ‘Professionals’ gegevens opgenomen van ruim 500 medisch specialisten van Amphia Ziekenhuis en Bravis ziekenhuis, evenals algemene gegevens van de poliklinieken. Daarnaast zijn ruim 300 huisartsen en 100 praktijkondersteuners in het systeem opgenomen, aangevuld met ruim 100 GGZ-aanbieders. Op deze manier kunnen verwijzers en medisch specialisten elkaar gemakkelijk vinden.