Ziekenhuisbrede werkgroep Voeding gestart

Bij Bravis ziekenhuis is een werkgroep Voeding gestart. Deze werkgroep is een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor de intramurale behandeling met enterale en parenterale voeding in brede zin. Lees hier meer.

Voeding speelt een belangrijke rol bij het herstel van een ziekte. Het onderkennen van voedingsproblemen en (dreigende) ondervoeding en het ingrijpen met passende enterale of parenterale voeding vraagt om specifieke behandeling en deskundigheid van de verschillende zorgverleners. Dit heeft in Bravis ziekenhuis geleid tot het samenstellen van een ziekenhuisbrede werkgroep Voeding.

Protocollen ontwikkelen

De werkgroep is een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor de intramurale behandeling met enterale en parenterale voeding in brede zin. Medische, voedingsdeskundige en verpleegtechnische aspecten worden in het team ingebracht. Daarnaast ontwikkelt de werkgroep protocollen, introduceert en implementeert ze, indien nodig met klinische lessen of informatie op het Leerplein.