Integraal capaciteitsmanagement

De afgelopen drie jaar heeft Bravis ziekenhuis ingezet op het vormgeven van de locatieprofielen. Na jaren van lateraliseren vinden deze zomer de laatste verschuivingen van zorg plaats. Hierdoor is de beschikbare capaciteit van OK, polikliniek en kliniek anders verdeeld over beide vestigingen.

In de zomer van 2018 vinden de laatste verschuivingen van zorg plaats. Om deze veranderingen in de toekomst te borgen, is een visie op integraal capaciteitsmanagement (ICM) ontwikkeld. Door op een adequate manier doelen te stellen, het beheer goed in te richten, binnen de uitvoering goed (bij) te sturen, draagt ICM bij aan zowel kwaliteit als efficiëntie van het ziekenhuis. Er ontstaat balans tussen in-, door- en uitstroom van patiënten en dit draagt bij aan een gebalanceerde werklast voor zorgverleners.

Essentie integraal capaciteitsmanagement
De essentie van het ICM is als volgt:

  • zorgdragen dat de diverse capaciteiten optimaal zijn afgestemd op de zorgvraag (capaciteitsbepaling en toewijzing);
  • zorgdragen dat de organisatie de processen, taken en verantwoordelijkheden heeft vertaald naar een adequaat ontwerp (inrichting en ontwerp);
  • zorgdragen dat de diverse capaciteiten optimaal blijven afgestemd op de zorgvraag (signalering en bijsturing).

Zorgeenheid en team ICM

Per 1 juni kent Bravis ziekenhuis een zorgeenheid integraal capaciteitsmanagement die zich op deze visie richt. Het team ICM bestaat uit een zorgmanager ICM en drie adviseurs. Het team gaat in 2018 aan de slag met het implementeren van Hotflo, een dashboard waardoor we betere prognoses voor capaciteitsverdeling kunnen maken. Ook onderwerpen als ligduur, flexibele inzet van personeel en juiste bedbenutting vallen onder de zorgeenheid ICM.