BravisRadar: ervaringen patiënt snel zichtbaar

Bravis ziekenhuis wil graag van patiënten weten hoe zij de zorg en behandeling ervaren. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Speciaal daartoe is de BravisRadar ontwikkeld, een instrument waarmee patiënten aan de hand van online vragenlijsten hun ervaringen kunnen delen.

De poliklinieken Oogheelkunde en Reumatologie gaan als eerste aan de slag met de BravisRadar. Marketingadviseur Karin Haverkamp is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het meetinstrument BravisRadar. Ze vertelt: “In nauw overleg met beide teams hebben we vragen ontwikkeld voor patiënten die een bezoek hebben gebracht aan de betreffende poli. De vragen hebben betrekking op onder andere de wachttijden op de polikliniek, vriendelijkheid en behulpzaamheid van het team, telefonische bereikbaarheid, gastvrijheid en bejegening van de medewerkers en artsen en bereikbaarheid van de poliruimtes. Op deze wijze krijgen we op diverse onderdelen goed inzicht in de verwachtingen en ervaringen van onze patiënten.”

Direct zichtbaar

Nieuw aan deze online methode is dat de resultaten meteen zichtbaar zijn voor de medewerkers van de betreffende polikliniek. De feedback van de patiënt wordt dus verzameld daar waar hij die beleeft. Karin: “Dat heeft als voordeel dat je als team meteen zicht hebt op wat er leeft onder de patiënten en snel verbeteracties met elkaar kunt opzetten. Want dat is uiteraard het doel van BravisRadar: de patiëntgerichte zorg en behandeling samen continu te verbeteren.”

Complimenten

“De feedback bevat natuurlijk niet alleen tips en verbeterpunten,” vervolgt Karin. “Een deel kan ook opgevat worden als complimenten – dat is zeker ook belangrijk. Ervaringen uit andere ziekenhuizen laten zien dat deze methode erg motiverend werkt. Een team is zelf betrokken bij het opstellen van de vragen en kan ook zelf meteen aan de slag met verbeterpunten. En patiënten vinden het fijn dat hun feedback wordt opgepakt.”

Hoe werkt de BravisRadar?

Bij hun bezoek aan de polikliniek Oogheelkunde en Reumatologie krijgen patiënten een kaartje met informatie over de BravisRadar. Kort daarna ontvangen zij een e-mail met het verzoek de online vragenlijst in te vullen. Deelname is niet verplicht en volledig anoniem. Het invullen kost zo'n tien minuten. De antwoorden komen niet in het elektronisch patiëntendossier. In sommige gevallen vinden patiënten het juist prettig om nadere toelichting te geven op hun antwoorden en staan ze open voor nader contact hierover met het ziekenhuis. Zij kunnen hun contactgegevens invullen op het einde van de vragenlijst. Maar ook deze informatie wordt niet opgenomen in het patiëntendossier.