Strategisch beleidsplan gepubliceerd

Bravis ziekenhuis heeft een dynamisch beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan 'Samen word je beter' is tot stand gekomen door diverse chatsessies met de medewerkers van Bravis ziekenhuis. Het beleidsplan is uiteindelijk op 19 juli gepubliceerd.

Op 19 juli is het nieuwe strategische beleidsplan 'Samen word je beter' gepubliceerd. Met inbreng van veel Bravis-medewerkers is dit beleidsplan voor de jaren 2019 - 2021 ontwikkeld. De uitkomsten van de chatsessies die gehouden zijn met medewerkers zijn hierin meegenomen. Er zijn twee chatsessies gehouden: één sessie over het thema ‘Versterken van de medewerker’ en de tweede sessie over het thema ‘Patiënt en zorg’.

Bekijk het beleidsplan

Bravis ziekenhuis heeft een dynamisch beleidsplan opgesteld. Hier kunt u de publieksversie van het beleidsplan lezen. Om de woorden in het beleidsplan nog meer kracht bij te zetten, is een korte animatie gemaakt. Op speelse manier worden de thema's uit het beleidsplan in beeld gebracht.