Slaapcentrum locatie Roosendaal van start

Op 1 november gaat op locatie Roosendaal een nieuw Slaapcentrum open. Voortaan vinden diagnose, behandeling en nazorg van alle voorkomende slaapproblemen in Roosendaal plaats.

Het zorgtraject wordt zo op elkaar afgestemd dat de patiënt snel weet waar hij aan toe is. De patiënt wordt binnen 14 dagen gezien en binnen 4 weken is alle diagnostiek afgerond en een behandelplan opgesteld. De arts bespreekt dit plan met de patiënt, waarna binnen een week met de behandeling gestart wordt. De behandeling en begeleiding in het slaapcentrum is in handen van een breed samengesteld team. Het slaapteam bestaat uit KNO-artsen, longartsen, neurologen, OSAS-verpleegkundigen, KNF-laboranten, longlaboranten, geconsulteerde specialismen (tandarts, kaakchirurg, psycholoog, psychiater, diëtist en bedrijfsarts).

Verwijzing

Slaapproblemen of -stoornissen kunnen diverse oorzaken hebben. Bij verdenking worden patiënten door de huisarts verwezen naar het slaapcentrum onder vermelding van de vermoedelijke diagnostiek. Op basis hiervan wordt de patiënt ingepland bij de KNO-arts (snurken) of de neuroloog (slaapstoornis). Bij vermoeden van slaapapneu (OSAS) wordt altijd een combinatieafspraak met een longarts en KNO-arts ingepland. Patiënten kunnen ook intern door andere specialismen in het ziekenhuis doorverwezen worden naar het slaapcentrum.

Multidisciplinair overleg (MDO)

In een klein MDO vindt dagelijks afstemming plaats tussen de drie specialismen (KNO, Long, Neuro). Het slaapteam bespreekt complexe patiënten wekelijks in het grote MDO. Op uitnodiging sluiten de andere relevante specialismen aan bij dit overleg. Het slaapcentrum is geopend op maandag, dinsdag en woensdag. De OSAS-verpleegkundigen houden ook op donderdag en vrijdag spreekuur. Het slaapcentrum is in Roosendaal gehuisvest in speciaal daartoe ingerichte ruimtes in de vernieuwde polikliniek.

Vernieuwingen

Snellere doorlooptijden is een belangrijke doelstelling van het nieuwe slaapcentrum. Vanuit de gedachte 'dichtbij wat kan, veraf wat moet' zijn onlangs enkele nieuwe ontwikkelingen ingevoerd met als doel het aantal ziekenhuisbezoeken voor de patiënt met slaapproblemen te verminderen. Zo is onlangs de ‘’thuisaansluiting van de polygrafie’ van start gegaan. Om patiënten daarbij te ondersteunen is een helder instructiefilmpje gemaakt. Voor patiënten met slaapapneu is onlangs ook ‘telemonitoring op afstand’ geïntroduceerd. Hiermee kan tussentijds vanuit het ziekenhuis de CPAP-apparatuur worden bijgesteld en kan worden bepaald of controle in het ziekenhuis nodig is of via een telefoonconsult kan plaatsvinden.

Concentratie in Roosendaal

Slaapstoornissen worden in Nederland steeds vaker gediagnosticeerd. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat één op de vijf inwoners van Nederland van 12 jaar of ouder, slaapproblemen heeft. De dichtstbijzijnde regionale slaapcentra in Heeze en Breda hebben lange wachttijden. Vanuit de vereniging van slaapgeneeskunde is aangegeven dat er behoefte is aan een extra volwaardig geaccrediteerd slaapcentrum in de regio West-Brabant en Zeeland. Tegen deze achtergrond en in het verlengde van de profielkeuze voor beide locaties (acuut complex in Bergen op Zoom en chronisch electief in Roosendaal) is besloten onderzoek en behandeling van alle voorkomende slaapstoornissen te concentreren in een nieuw Slaapcentrum op locatie Roosendaal.