Griepepidemie

De klinische opnamecapaciteit staat eind deze maand sterk onder druk als gevolg van een griepepidemie en het hoge ziekteverzuim onder het personeel van Bravis ziekenhuis. Deze situatie is voor de Raad van Bestuur aanleiding om ad hoc een crisisteam in te stellen.

De griepepidemie houdt Nederland nog altijd in zijn greep. In de media wordt veel aandacht besteed aan de gevolgen van deze aanhoudende griepgolf voor ziekenhuizen. Welke maatregelen treffen ziekenhuizen om de opvang van patiënten zo goed mogelijk door te laten gaan? Bravis ziekenhuis zag zich genoodzaakt een aantal operaties die al ingepland is, te verplaatsen. De patiënten zijn hierover al mondeling geïnformeerd. Extra bijspringen

Naast een grote toestroom van patiënten kampen we ook met een hoog ziekteverzuim onder de medewerkers. De druk is groot. De Raad van Bestuur doet nogmaals een dringend beroep op met name verpleegkundigen om extra bij te springen. Gezien de afname van de griepepidemie onder zowel personeel als patiënten is besloten dat we weer overgaan tot de normale bedrijfsvoering. Daarmee is op 19 maart 2018 het crisisteam ontbonden.