KAR-leden ondertekenen ‘Afspraken om samen te werken'

In 2017 is de KinderAdviesRaad (KAR) van Bravis ziekenhuis geïnstalleerd. Tijdens een bijeenkomst in maart tekenden alle leden nog eens de papieren versie van de ‘Afspraken om samen te werken’ met het ziekenhuis.

De KinderAdviesRaad helpt als officieel adviesorgaan mee aan het bouwen aan optimaal kindgerichte zorg in het ziekenhuis. Bravis ziekenhuis vraagt de KAR regelmatig om advies, tips en ideeën. De raad kan ook zelf aangeven wat beter kan en het ziekenhuis ongevraagd van adviezen of tips voorzien.

Ondertekening

Hans Ensing, voorzitter van de Raad van Bestuur, en de KinderAdviesRaad ondertekenden tijdens het symposium van de Cliëntenraad op 9 november 2017 al op een groot foam-bord een overeenkomst om samen te werken. Met het zetten van die handtekeningen was de installatie van de KAR een feit. Vorige week ondertekenden alle kinderen afzonderlijk de papieren versie van ‘Afspraken om samen te werken’. Namens het ziekenhuis zette Bianka Mennema van de Raad van Bestuur een handtekening.

Moodboards

Vervolgens besteedde de KAR-leden hun vergadertijd aan het maken van moodboards. Dat gebeurde naar aanleiding van de vraag om mee te denken over aanpassingen op de kinderdagverpleging. Voor deze afdeling staat een verbouwing op de planning. De KAR-leden hebben onlangs, samen met de voor de verbouwing verantwoordelijke architect, rondgekeken op de Kinderdagverpleging. De aanbevelingen van de KAR worden meegenomen in het uiteindelijke plan.