Pijnspecialisten gecentreerd in Roosendaal

Alle pijnspecialisten houden sinds 15 januari 2018 hun spreekuren en behandelingen in Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal. Het is de opmaat naar een fonkelnieuw pijncentrum dat in de loop van 2018 wordt gebouwd in Roosendaal.

Het nieuwe pijncentrum wordt gebouwd op de locatie van de voormalige kinderafdeling, waar nu tijdelijk de polikliniek Nefrologie is gevestigd. Vanaf najaar 2018 houden de pijnspecialisten spreekuur in het nieuwe complex, worden er pijnbehandelingen gegeven en worden er meer complexe ingrepen in de eigen operatiekamers uitgevoerd. Dankzij de concentratie kunnen de patiënten eerder en sneller geholpen worden. Vooruitlopend op het nieuwe pijncentrum hebben alle pijnspecialisten hun activiteiten naar Roosendaal verplaatst.