Samenwerkingsverband Embraze voor prostaatkanker en blaaskanker

Nieuwe ontwikkelingen en behandelmethoden maken de zorg voor kanker steeds complexer. Om patiënten met prostaatkanker of blaaskanker optimale zorg te bieden, starten Amphia Ziekenhuis in Breda en Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal een nauwe samenwerking. Deze samenwerking is onderdeel van het overkoepelende oncologische samenwerkingsverband Embraze.

De diagnose kanker is ingrijpend. Je wilt de beste zorg van ervaren medisch specialisten. Dat bieden Amphia Ziekenhuis en Bravis ziekenhuis door hun ervaring en kennis te bundelen. Door vaak dezelfde operatie te doen ontstaat optimale specialisatie. Amphia Ziekenhuis en Bravis ziekenhuis concentreren daarom vanaf oktober 2018 de complexe operaties voor prostaat- en blaaskanker binnen een vast team van urologen uit beide ziekenhuizen. Het behandeltraject is in beide ziekenhuizen gelijk: gestandaardiseerd, up-to-date en van hoogwaardige kwaliteit.

Zorg dicht bij patiënt

De zorg wordt dicht bij de patiënt georganiseerd: hierbij is rekening gehouden met zo min mogelijk extra reistijd en contactmomenten voor de patiënt. De huisarts verwijst de patiënt door naar het vertrouwde ziekenhuis. Daar vindt de diagnose en de eerste behandeling plaats. Wordt tijdens het behandeltraject besloten tot een operatie, dan volgt een opnamegesprek in het ziekenhuis waar de operatie plaats zal vinden. Eenmaal thuis gaat de patiënt voor de nabehandeling en nazorg weer naar zijn ‘eigen’ ziekenhuis.

Operatierobot

De behandeling van blaaskanker (radicale cystectomie, het verwijderen van de blaas met de operatierobot) gebeurt in Amphia Ziekenhuis. Operaties in verband met prostaatkanker (prostatectomie, het verwijderen van de prostaat met de operatierobot) vinden plaats in Bravis ziekenhuis. Opereren met een operatierobot zorgt voor minder complicaties en een snel herstel. Ook kan de prostatectomie, indien de omvang van het gezwel dit toelaat, zenuwsparend worden uitgevoerd met een grotere kans op erectieherstel na de operatie.

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal voor betere zorg. Door de uitwisseling van kennis en kunde verbetert de kwaliteit. Concentratie van zorg leidt tot de mogelijkheid om meer complexe operaties per operatieteam uit te voeren. Deze manier van het organiseren van zorg is een landelijke ontwikkeling. Daarnaast worden steeds strengere eisen gesteld om daarmee de kwaliteit van zorg, transparantie en kosten te sturen. Samenwerking zorgt dus niet alleen voor betere kwaliteit, maar ook voor voldoende operaties per ziekenhuis zodat aan deze eisen wordt voldaan.

Embraze

Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten, startten zeven ziekenhuizen, waaronder Amphia Ziekenhuis en Bravis ziekenhuis, en twee instituten voor radiotherapie in Brabant en Zeeland het kankernetwerk Embraze. Uitgangspunt hierbij is ‘op een van de meest kwetsbare momenten in het leven van de patiënt de best mogelijke zorg leveren, dichtbij huis of in de regio’. De aangesloten ziekenhuizen en radiotherapeutische instituten in Embraze behandelen samen ruim 10 procent van de patiënten met kanker in Nederland.

De urologen Henry Bickerstaffe (Bravis ziekenhuis), Ilze van Onna (Amphia Ziekenhuis), Robert-Jan Hillenius (Bravis ziekenhuis) en Deric van der Schoot (Amphia Ziekenhuis) werken als één team aan hoogwaardige zorg voor patiënten met prostaat- of blaaskanker.