Wond Expertise Centrum van start

Met een minisymposium in Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom gaat op maandag 7 mei het Wond Expertise Centrum (WEC) officieel van start. Lees er hier meer informatie over.

Het Wond Expertise Centrum (WEC) is een samenwerkingsproject tussen huisartsen, thuiszorgorganisaties, ziekenhuis, en verzorgings- en verplegingsinstellingen onder de vlag van samenwerkingsstichting WestWest. Aanleiding voor de opzet van het multidisciplinaire samenwerkingsproject is het feit dat de wondzorg te versnipperd was over de betrokken zorgverleners en weinig gecoördineerd. Daarnaast was de kwaliteit van kennis en vaardigheden niet overal op het gewenste niveau.

Doel van de samenwerking

Door de werkwijze rond chronische wondzorg binnen de eerste en tweede lijn af te stemmen, worden de kwaliteit van de zorg en de efficiëntie van het wondproces van de patiënten verhoogd en daarmee de kosten van de wondzorg in de keten verlaagd.

Afbakening

Het Wond Expertise Centrum richt zich in eerste instantie op de grote groep patiënten met Ulcus Cruris, complexe openbeenwonden. Als het opgestelde zorgpad goed loopt en de gewenste resultaten geeft, zal een uitbreiding naar andere complexe wonden plaatsvinden (en uiteindelijk naar alle complexe wonden). De evaluatie vindt plaats in september.