Aansprakelijkstelling

In 2018 zijn er 29 nieuwe aansprakelijkstellingen bij Bravis ziekenhuis binnengekomen. 8 hiervan zijn afgehandeld met een vaststellingsovereenkomst en 3 zijn afgewezen. Verder is er 1 in behandeling gegeven bij de verzekeraar van Lievensberg ziekenhuis vóór de fusie. De overige 16 aansprakelijkstellingen zijn bij de verzekeringsmaatschappij Centramed in behandeling genomen.

In 2018 zijn er door Centramed 23 dossiers gesloten die in de jaren ervoor in behandeling waren genomen. Hierbij is in 13 dossiers aansprakelijkheid afgewezen, 8 maal aansprakelijkstelling erkend en 2 maal is er een schikking getroffen zonder aansprakelijkheid te erkennen. Op 31 december 2018 waren er nog 55 aansprakelijkstellingen bij Centramed in behandeling. Bij MediRisk zijn er op 31 december 2018 nog 13 dossiers van Lievensberg ziekenhuis in behandeling uit de jaren vóór de fusie. MediRisk heeft in 2018 6 dossiers gesloten. Hiervan zijn er 2 waarbij aansprakelijkheid is afgewezen. 4 Maal is aansprakelijkheid erkend.