Besluitvorming

Jaarlijks vindt de algemene vergadering van de VMS plaats. De algemene vergadering heeft met name betrekking op het intern functioneren van de vereniging. Maandelijks is er een kernstafvergadering waarin onderwerpen als kwaliteit en patiëntveiligheid aan de orde komt. In de kernstafvergaderingen zijn alle vakgroepen vertegenwoordigd. Alleen gewone leden hebben stemrecht. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis is uitgenodigd om bij de algemene ledenvergadering en kernstafvergaderingen aanwezig te zijn. In 2018 zijn de volgende onderwerpen in de kernstafvergaderingen behandeld:

 • Voorgenomen besluit één hoofdlocatie Bravis ziekenhuis
 • Voorgenomen besluit herijking zorgprofielen locaties
 • Voorgenomen besluiten lateralisatie cardiologie, longgeneeskunde en interne geneeskunde
 • Voorgenomen besluit lateralisatie dialysecentrum
 • Voorgenomen besluit reorganisatie SEH, IC en CCU-EHH
 • Voorgenomen besluit lateralisatie oogheelkunde
 • Voorgenomen besluit beleidsplan 2019-2021
 • Voorgenomen besluit duurzame samenwerking Diagnostiek Brabant
 • Voorgenomen besluit volledig rookvrij Bravis ziekenhuis
 • IC-beleidsplan, -reglement en regionaal samenwerkingsplan
 • Beleidsdocument bevoegd en bekwaam
 • Procedure behandelingsbeperking en specifieke procedure patiënten Jehova’s Getuigen
 • Protocollen toedienen bloedproducten en aanverwante onderwerpen
 • Oplossen knelpunten ontslagmedicatie, medische overdracht en informed consent
 • Gedragscode voor leden VMS
 • Invoering GFMS naast IFMS voor leden medische staf