Beveiliging, Schoonmaak, Logistiek en Vrijwilligers

In- of uitbesteding beveiliging en schoonmaakdienst

De beveiliging is per januari 2018 overgegaan tot een under management-constructie voor de periode tot 2020. Vanuit deze constructie behoudt Bravis ziekenhuis het formeel werkgeverschap en vindt de operationele aansturing plaats vanuit een extern beveiligingsbedrijf. Medio 2019 zal er geëvalueerd worden.

Ook is er gekeken naar een nieuw en een eenduidige inrichting van de schoonmaakdienst binnen beide locaties. In Bergen op Zoom zijn de schoonmaakmedewerkers in dienst van het ziekenhuis. In Roosendaal worden de schoonmaakwerkzaamheden uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf. Ook voor de schoonmaakdienst in Bergen op Zoom is begin 2018 het besluit genomen om per mei 2018 officieel over te gaan tot een under management-constructie.

Logistiek

In 2018 is de implementatie van het nieuwe logistieke concept verder vormgegeven. Naast de locatie Roosendaal is nu ook de gehele locatie Bergen op Zoom overgestapt op dit systeem. In het nieuwe logistieke concept worden de afdelingen voorzien van een dagelijkse voorraad, waardoor er op de verpleegafdelingen veel minder logistieke handelingen uitgevoerd hoeven te worden. Ook heeft de logistieke afdeling in 2018 diverse verhuizingen ondersteund als gevolg van de lateralisatie van specialismen.

Vrijwilligers: medewerkers

Op de hoofdlocaties van Bravis ziekenhuis zetten vrijwilligers zich in voor patiënten en bezoekers. In Roosendaal waren ze onderdeel van de afdeling UVV (Unie Van Vrijwilligers), in Bergen op Zoom vielen zij onder de vlag van het ziekenhuis. Bravis ziekenhuis wil het beleid rond de vrijwilligers harmoniseren. Door de vrijwilligers onder de vlag van Bravis ziekenhuis te brengen, kan op beide locaties op eenzelfde wijze met de vrijwilligers en hun activiteiten worden omgegaan. In 2018 is dit ingegaan en er is een coördinator vrijwilligers aangetreden. In 2019 zal het nieuwe vrijwilligersbeleid definitief gemaakt worden en zullen er eenduidige uitgangspunten gelden voor alle vrijwilligers binnen Bravis ziekenhuis.