COMPaZ-enquête patiëntveiligheid

COMPaZ staat voor Cultuur Onderzoek onder Medewerkers over Patiëntveiligheid in Ziekenhuizen. Ter voorbereiding op de NIAZ-accreditatie is in 2018 de COMPaZ-enquête patiëntveiligheid uitgezet bij alle zorgverleners.

In dit onderzoek zijn de volgende onderwerpen bevraagd:

  • Afdelingscultuur
  • Onderlinge communicatie tussen zorgverleners
  • Vrijheid in melden incidenten
  • Stijl van leidinggeven
  • Algemene waardering voor patiëntveiligheid
  • Ziekenhuiscultuur

De NIAZ eist een minimum van 350 respondenten. Met 607 respondenten is ruimschoots aan deze norm voldaan. Uit de analyse van de onderzoeksresultaten kwam naar voren dat mensen elkaar steunen en elkaar met respect behandelen. Het personeel voelt zich bovendien vrij om te spreken als het iets ziet dat mogelijk een negatief effect heeft op de patiëntenzorg. Verbeteringen kunnen doorgevoerd worden in de werklast, het melden van incidenten en afstemming en overdracht tussen afdelingen binnen het ziekenhuis.