eHealth in Bravis ziekenhuis

In Bravis ziekenhuis worden steeds meer eHealth-toepassingen in gebruik genomen. eHealth die tot doel heeft om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, zorgprocessen efficiënter in te richten en de patiënten meer regie over hun gezondheid te bieden. In het Bravis ziekenhuis is daarvoor in 2017 een Brave innovatieteam opgericht dat de verschillende initiatieven en ideeën coördineert. De werkwijze bij Brave is dat de initiatiefnemer eigenaar is en blijft van zijn of haar idee. Brave faciliteert, verbindt, enthousiasmeert en inspireert om een idee van de grond te krijgen. 

Het effectief inzetten van eHealth is een proces dat de nodige tijd en aandacht vergt. Daarbij is het van belang om te weten wat er technisch al mogelijk is, wat er reeds beschikbaar is en veilig en betrouwbaar te gebruiken is. Daarbij moet er uiteraard ook een meerwaarde zijn om een eHealth-toepassing te gebruiken. En vaak zullen in eerste instantie niet alleen de voordelen, maar ook extra inspanningen nodig zijn om een proef te laten slagen. Dat is de reden dat Brave zoekt naar innovaties die door artsen en medewerkers zelf worden aangedragen. Zij fungeren als ambassadeur om het middel uit te proberen en over hun afdeling te verspreiden. Brave heeft ervaren dat dit een belangrijke randvoorwaarde is voor het slagen van eHealth in de organisatie.

DigiTuinen

Deze ontwikkelingen vergen naast digivaardige medewerkers ook een bepaalde mate van digitale vaardigheden bij onze patiënten. Om onze patiënten hierbij te helpen, heeft Brave de DigiTuin in januari 2018 in Roosendaal geopend. De DigiTuin in Bergen op Zoom volgde in juli 2018. De Bravis DigiTuin is een informatiepunt voor alle patiënten over digitale mogelijkheden in de zorg. Het is een mooie ruimte die bezoekers prikkelt, nieuwsgierig maakt en het gebruik van eHealth-middelen stimuleert. In de DigiTuin helpen speciaal getrainde vrijwilligers bij het verkennen van de wensen van patiënten. Ook geven ze antwoord op vragen over digitale innovaties. In 2018 hebben de DigiTuin-vrijwilligers meer dan 1.600 patiënten geholpen en voor 2019 staan er al weer mooie nieuwe mogelijkheden op de planning.

Brave heeft ook in 2018 kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van mooie eHealth-initiatieven:

  • Opening DigiTuin Roosendaal en Bergen op Zoom
  • Webcamconsult
  • eConsult
  • C-PAP slaapapneu monitoring op afstand
  • Parkinson PKG-horloge
  • VR-bril – 360’ film Oncologiecentrum
  • Zakkaartjes app (highlights protocollen)
  • COPD-pilot met Emmawatch

Op de website van Brave (www.bravisziekenhuis.nl/brave) is steeds alle actuele informatie van de lopende eHealth-projecten te vinden.

Link naar onderwijs

In het najaar kwamen op uitnodiging van Brave vijftien studenten van diverse opleidingen van Avans Hogeschool voor de zogenaamde AMX-week. De studenten gingen in drie groepen aan de slag om binnen een week met innovatieve oplossingen te komen voor onze uitdaging, namelijk ‘Maak de afdeling HIP (Hygiëne en Infectiepreventie) weer HIP’. Aan het einde van de intensieve week kwamen de studententeams met verrassende én praktisch toepasbare ideeën, waar de afdeling HIP mee verder kan.

Regionale verbindingen

Daarnaast legt Brave ook regionaal verbindingen. Zo participeert Brave in het regionale zorginnovatoren-overleg. Elke twee maanden komen de innovatoren van de zorgorganisaties uit West-Brabant bijeen om kennis over eHealth uit te wisselen. Wat werkt (niet), hoe kun je een geslaagde pilot opschalen, welke toepassingen hebben we in de regio al werkend en hoe kunnen we van elkaar leren? Allemaal belangrijke vragen die in dit overleg de revue passeren.