KinderAdviesRaad

De KinderAdviesRaad (KAR) is in november 2017 geïnstalleerd. In 2018 zijn er vijf bijeenkomsten van de KAR geweest. Hierin werd onder andere gesproken over hoe de zorg voor kinderen in Bravis ziekenhuis verbeterd kan worden. Maar ook algemene onderwerpen stonden op de agenda, zoals een rookvrij ziekenhuis en de toekomstvisie van Bravis ziekenhuis.

Samenstelling KinderAdviesRaad

Myrthe van Alphen
Julian Antens
Marit Fase
Pieter Knipscheer
Cecile Sonneveld
Jonathan Bout
Iris Martijnse
Lise de Groen
Jette Hulsen

Een terugblik op 2018

  • Dankzij de KAR zijn er leuke, gezellige kinderoperatiejasjes gekomen. In 2019 zullen die in gebruik worden genomen.
  • De KAR heeft een plek gekregen op de website. Hier worden bezoekers geïnformeerd over de activiteiten van de KAR.
  • In 2018 zijn afspraken tussen de KAR en de Raad van Bestuur op papier gezet over hoe er onderling wordt samengewerkt. Uiteraard werd dit document officieel ondertekend door de KAR-leden en Bianka Mennema, lid Raad van Bestuur.
  • De leden van de KAR hebben vlogs gemaakt om hun steentje bij te dragen in de campagne ‘Op weg naar een rookvrij Bravis’. Ze leggen daarin uit waarom ze niet van plan zijn om te gaan roken. Bekijk de vlog.

Op werkbezoek

De KAR-leden gingen in 2018 drie keer op werkbezoek. Op de afdeling Kind & Jeugd en op de Spoedeisende Hulp (SEH) zijn ze gastvrij ontvangen. Ze deden daar inspiratie op, stelden veel vragen en gingen in gesprek met kinderen. Op de SEH werden ze in het gips gezet. Het bezoek aan de kinderdagbehandeling had een speciaal doel. Ze werden er rondgeleid door de architect. Zo konden ze de architect inspireren voor zijn plannen om de kinderdagbehandeling te verbouwen.

Gasten op het overleg

Tijdens de vergaderingen van de KAR ontvingen ze ook gasten. Bestuurder Bianka Mennema vertelde over ontwikkelingen en samenwerken in het Bravis ziekenhuis. Petra Verdult kwam uitleg geven over de toekomstvisie van het Bravis ziekenhuis en een vertegenwoordiger van de Cliëntenraad kwam kennis maken. 2018 Is een leerzaam jaar geweest voor de KAR. Samen met begeleiders Joop Verkerk en Linda Blok hebben de leden het eerste jaar ervaring opgedaan in Bravis ziekenhuis. Dit inspireerde ze tot nieuwe ideeën die in 2019 zullen worden opgepakt.

Samen op weg naar een rookvrije generatie

Samen op weg naar een rookvrije generatie

Vlogs kinderadviesraad

Vlogs kinderadviesraad