Leden Cliëntenraad

Dhr. A. Vos voorzitter
Dhr. P. Dingenouts
Dhr. B. Suijkerbuijk
Mw. C. Kerkhof-Mos
Dhr. E. van Wezel
Dhr. J. Laarhoven
Mw. I. van Eekelen-Hommel
Mw. M. Oerlemans
Mw. I. Lucas-van der Neut

Annelies Boogert secretaresse