Overzicht nevenfuncties

drs. J.M.L. Ensing

Functietitel
Voorzitter

Leidinggevende of niet-leidinggevende functie
Leidinggevend

Geslacht
Mannelijk

Jaar benoeming bestuurder
2017 (voorzitter: 2012)

Datum indiensttreding
1 juni 1990

Nevenfuncties

Functies in de Bravis groep

 • Vertegenwoordiger aandeelhouder in Paramedisch centrum Zuid West Nederland B.V.
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder in Poliklinische apotheek Lievensberg B.V.
 • Bestuurder Bravis Zorg B.V.
 • Bestuurder Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V.
 • Bestuurder Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V.
 • Lid bestuur Pathos, pathologielaboratorium Zuid West Nederland B.V.
 • Lid bestuur Stichting Beheer Boerhaaveplein

Regionale bestuurlijke functies

 • Vertegenwoordiger vennoot commanditaire vennootschap Microvida
 • Vertegenwoordiger vennoot commanditaire vennootschap Poliklinische apotheek Franciscus Roosendaal
 • Voorzitter bestuur Regionaal Elektronisch Netwerk
 • Lid bestuur Stichting Projecten Arbeidsmarkt Zorg sector West Brabant (PAZ)
 • Lid AdviesRaad Zeeuws RadioTherapeutisch Instituut

Lidmaatschap van netwerken

 • Lid bestuur Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging
 • Voorzitter bestuur Samenwerkende Chipsoft ziekenhuizen (SaCZ)
 • Lid Adviescommissie Besturing & Bekostiging NVZ
 • Bestuurslid Inkoop Alliantie Ziekenhuizen
 • Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg

drs. T.H. Mennema - Vastenhout

Functietitel
Lid

Leidinggevende of niet-leidinggevende functie
Leidinggevend

Geslacht
Vrouwelijk

Jaar benoeming bestuurder
2017

Datum indiensttreding
1 juli 2017

Nevenfuncties

Functies in de Bravis groep

 • Vertegenwoordiger aandeelhouder in Paramedisch centrum Zuid West Nederland B.V.
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder in Poliklinische apotheek Lievensberg B.V.
 • Bestuurder Bravis Zorg B.V.
 • Bestuurder Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V.
 • Bestuurder Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V.
 • Vertegenwoordiger aandeelhouder in Pathos, pathologielaboratorium Zuid West Nederland B.V.

Regionale bestuurlijke functies

 • Vertegenwoordiger vennoot commanditaire vennootschap Microvida
 • Vertegenwoordiger vennoot commanditaire vennootschap Poliklinische apotheek Franciscus Roosendaal
 • Voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg, regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen
 • Lid Consortiumraad Palliatieve Zorg Zuid-West Nederland
 • Voorzitter bestuur Stichting WestWest (Transmurale Samenwerking Ketenzorg westelijk West-Brabant)
 • Vertegenwoordiger Bravis in Stichting Care Innovation Center (per 1.1.2018 bestuurslid)

Lidmaatschap van netwerken

 • Voorzitter dagelijks bestuur Embraze
 • Lid ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) Noord-Brabant
 • Lid NIAZ participantenraad

Overige activiteiten

 • NIAZ-auditor