lid Raad van Bestuur

Bianka Mennema

“Het jaar 2018 was een bewogen jaar. Het stond onder meer in het teken van de NIAZ-accreditatie. Hoewel de audits daarvoor in december plaatsvonden, was er bij alle medewerkers het hele jaar aandacht voor. We vinden het namelijk belangrijk dat ons kwaliteitssysteem, waarin alles draait om kwaliteit en continu verbeteren, door iedereen op de werkvloer in de dagelijkse praktijk toegepast wordt. Zeker bij de afdelingen die het afgelopen jaar zijn samengevoegd en verhuisd, is hier veel aandacht voor geweest. Dat vergt veel bestuurlijke afstemming, maar ook flexibiliteit van de nieuw samengestelde teams. Zij stonden voor de uitdaging om samen één nieuwe werkwijze te creëren. Doordat er audits gepland waren, zijn daar snel grote stappen in gezet. Met succes, want de NIAZ gaf in haar bevindingen aan dat er sprake is van één duidelijke Bravis-cultuur. Een mooi compliment voor ons allen.

Een deel van de interne verhuizingen vond ook nog eens plaats tijdens en kort na de griepepidemie, die vorig jaar langer en heviger was dan in andere jaren. We kregen niet alleen te maken met meer patiënten in het ziekenhuis, maar ook met veel zieke medewerkers. De samenwerking met huisartsen en instellingen voor verpleeghuis- en thuiszorg was tijdens die periode dan ook bijzonder intensief. Door extra inzet van alle partijen hebben we het aantal opnames in het ziekenhuis geprobeerd te beperken en is de doorstroom naar verpleeghuizen en thuiszorg zo goed mogelijk verlopen. Ook de afstemming tussen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp van ons ziekenhuis is het afgelopen jaar verbeterd intensief geweest om de triage van patiënten te verbeteren.

Wat het afgelopen jaar vooral duidelijk heeft gemaakt, is dat bij Bravis gemotiveerde mensen werken die heel betrokken zijn bij de patiëntenzorg, bij hun team én bij de organisatie. Dankzij hun inspanningen hebben we het afgelopen jaar veel zaken voor elkaar gekregen. Daar mogen we trots op zijn!”

Stappen zetten dankzij de flexibiliteit van onze medewerkers