Voorzitter Raad van Bestuur

Hans Ensing

“Het afgelopen jaar hebben we de laatste doelen die we ons bij de fusie gesteld hadden, bereikt. Nadat eerder het Moeder & Kindcentrum en het Oncologiecentrum al waren gerealiseerd, hebben we in 2018 onder meer de cardiologie en planbare orthopedie op één locatie geconcentreerd. Dat vraagt uiteraard veel van medewerkers. Ik ben er trots op dat zij zo hard hebben gewerkt om de verhuizingen en samenvoegingen te realiseren. Want dankzij hen hebben we alle beloftes kunnen waarmaken die in het fusietraject waren gedaan. Mijn complimenten daarvoor! Ook het realiseren van relatief kleinere projecten, zoals het inrichten van de Digituinen om onze patiënten de weg te wijzen in Mijn Bravis en het digitale zorgpad, zijn mijlpalen waar we trots op mogen zijn.

Dat we de doelstellingen van de fusie hebben behaald, betekent uiteraard niet dat we gaan stilzitten. Integendeel: het is tijd om nieuwe doelen te bepalen en opnieuw richting te gaan bepalen voor de toekomst. Daarom hebben we in 2018 een nieuw beleidsplan opgesteld. Bij de totstandkoming daarvan zijn partijen van binnen het ziekenhuis, maar ook daarbuiten betrokken.

In ons nieuwe beleidsplan is onder meer vastgesteld dat het belangrijk is om de zorg voor alle 300.000 inwoners van onze regio op één locatie te concentreren. Zo’n beslissing neem je natuurlijk niet zomaar, daaraan gaat een intensief traject vooraf. We hebben dat besluit mede kunnen nemen omdat de financiële analyse heeft aangetoond dat het haalbaar en wenselijk is om naar één nieuwe locatie te gaan. Zo kunnen we bouwen aan een toekomstbestendig ziekenhuis, waar de inwoners van onze regio én alle medewerkers trots op kunnen zijn.”

Een toekomstbestendig ziekenhuis waar we trots op kunnen zijn