HRM-adviseur

José Barber

“De afgelopen jaren heeft de fusie een grote impact op de organisatie gehad. Zo zijn diverse afdelingen verhuisd naar één locatie en zijn teams samengevoegd. Het afgelopen jaar zijn de laatste teams samengegaan en is de rust wat dat betreft teruggekeerd. Nu de nieuwe organisatie eenmaal staat, kunnen we vooruit gaan kijken en verder gaan bouwen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe we de teams effectiever kunnen laten (samen)werken.

Wij vinden dat elke medewerker recht heeft op een actuele en goede functiebeschrijving. Op dat gebied hebben we het afgelopen jaar grote stappen gezet, vooral bij veelvoorkomende functies. Daarnaast stond 2018 in het teken van het project Toekomstbestendige Verpleegkundige Zorg, waarin we de verpleegkundige beroepsuitoefening binnen het ziekenhuis naar een hoger niveau willen brengen. Dat doen we onder meer door met twee functies te werken: mbo verpleegkundigen en hbo-verpleegkundigen. Per afdeling maken we een passende functiemix. Op enkele afdelingen in het ziekenhuis is een pilot gestart.

Toekomstbestendige zorg hangt nauw samen met duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Want vitale en gezonde medewerkers leveren betere zorg. Met de Werkvermogensmonitor, een onderzoek onder alle medewerkers van het ziekenhuis, hebben we onderzocht hoe het met de werkbeleving en vitaliteit van onze medewerkers is gesteld. Aan de hand van de uitkomsten daarvan zijn enkele projecten opgezet. Zo is er een Vitaliteitsportaal in ontwikkeling en gaan we nog intensiever inzetten op verzuimpreventie. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de stappen die we zetten om een gezonde en veilige werkomgeving te bieden en een aantrekkelijker werkgever te blijven.”

Op weg naar toekomstbestendige verpleegkundige zorg