Veilig incident melden

Van medewerkers wordt verwacht dat zij incidenten melden, zodat deze onderzocht kunnen worden. De centrale VIM-commissie (CVC) bekijkt alle hoogscorende meldingen en beoordeelt of er vanuit de CVC actie nodig is. Het aantal beoordeelde meldingen bedraagt ruim 850 meldingen (in 2017 600 meldingen). 7 Meldingen zijn door de CVC voorgelegd aan de decanen Kwaliteit en Patiëntveiligheid om te beoordelen of hier mogelijk sprake was van een calamiteit. Van deze meldingen is er 1 als calamiteit gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het aantal meldingen ligt in 2018 hoger dan in 2017 (toename van meer dan 15%). Opvallende zaken bij de cijfers zijn:

  • Een verdubbeling van het aantal hoogrisico geclassificeerde incidenten. Mogelijke oorzaken zijn het onterecht indelen als hoogrisico-melding op grond van ergernis en frustratie, het foutief interpreteren van de elementen die de risicoscore tot stand brengen en toename van het aantal ernstige afwijkingen in de (zorg)processen.
  • De zorgeenheid operatiekamers voert zowel in 2017 als in 2018 de lijst aan van afdelingen met het meeste hoogrisico-meldingen.
  • Het soort medische apparatuur/disposables/straling scoort in 2017 en 2018 opvallend hoog bij het aantal hoogrisico-meldingen.
  • Nieuw is het onderwerp ‘Melding besproken met de patiënt’. Juist de hoogrisico-meldingen die met een patiënt en zijn naasten besproken zouden moeten worden, scoren laag (26%). Dat is een verbeterpunt.