Verzuim

De streefcijfers voor het verzuim per 1 januari 2018 waren:

  • een verzuimpercentage van 3,3% organisatiebreed
  • een meldingsfrequentie van gemiddeld 1,1 keer per jaar per medewerker

Het jaar 2018 is afgesloten met een verzuimpercentage van 4,67 en een gemiddelde meldingsfrequentie van 1,1 keer per jaar per medewerker. Vergeleken met de cijfers waarmee het jaar 2017 werd afgesloten, is het verzuimpercentage iets hoger (0,3%) dan in 2017. De meldingsfrequentie is gelijk aan die van 2017. Ook dit jaar is het streefcijfer voor het verzuimpercentage niet gehaald en het streefcijfer voor de meldingsfrequentie wel. De stijging van het verzuimcijfer voortschrijdend is dan wel iets hoger dan het voorgaande jaar. Dit is helaas een trend die in de hele branche wordt gezien; Bravis ziekenhuis presteert echter wel beter (0,5% lager) dan andere organisaties binnen de branche.

Cijfers

Aantal medewerkers eind 2018 2.790
Aantal fte's 2018 2.024
Instroom 2018 354
Uitstroom 2018 398
Verloop in % 2018 14,3%