NIAZ-keurmerk en overige kwaliteitsmodellen

Bravis ziekenhuis gebruikt het kwaliteitssysteem Qmentum van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). In december 2018 keken auditoren van het NIAZ naar kwaliteit en patiëntveiligheid binnen het ziekenhuis. In totaal zijn er 2.112 kwaliteitscriteria getoetst als medicatieveiligheid, veilige meldcultuur, voorkomen van infecties, patiëntidentificatie, goede informatieverstrekking en goede dossiervoering. Ook het onderhoud van medische apparatuur en de juiste training en opleiding van medewerkers zijn meegenomen in de toetsing. De auditoren hebben een groot aantal afdelingen bezocht, met veel medewerkers gesproken en patiënten naar hun ervaringen met Bravis ziekenhuis gevraagd.

De accreditatie kent dertig vereiste instellingsrichtlijnen die erg belangrijk zijn voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Bravis ziekenhuis behaalt een score van maar liefst 99,2% (van 100%). Begin 2019 heeft Bravis ziekenhuis voor de komende vier jaar het NIAZ-certificaat gekregen en laat daarmee zien dat de kwaliteit en veiligheid op orde is. We zijn trots op deze score, zeker als fusieziekenhuis. De kwaliteit en veiligheid van zorg is ondanks alle veranderingen altijd geborgd gebleven en er heerst een ‘Bravis-cultuur’. Een verbeterpunt is de vormgeving van de medicatiebeleidscommissie die eind 2018 is opgericht. Daarnaast zijn er verbeteringen mogelijk bij het transport van pakketten met steriele materialen. Hier zijn al enkele verbeteringen op doorgevoerd.

Ter voorbereiding op de NIAZ-audit is er een interne auditprogramma. Deze is in 2018 uitgebreid met de zogenaamde Qtracer-audits. Daarvoor zijn eerst tachtig medewerkers getraind in de methodiek. In drie rondes hebben zij de Qtracers uitgevoerd, waarna snel verbeteringen konden worden doorgevoerd. Het reguliere interne auditprogramma richtte zich vooral op het toetsen van de risicovolle processen en de invoering van de vereiste instellingsrichtlijnen.

Martine van de Winckel - Adviseur kwaliteit & veiligheid

Met vlag en wimpel geslaagd voor audits NIAZ-accreditatie

Overige kwaliteitsmodellen en keurmerken

Keurmerken van patiëntenverenigingen:

 • Vaatkeurmerk en Spataderkeurmerk: Met dit keurmerk geeft de Harteraad aan dat het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor behandelingen van aandoeningen aan slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals.
 • Kwaliteitszegel Dermatologie: Ziekenhuizen ontvangen dit keurmerk van Huidpatiënten Nederland als zij voldoen aan achttien kwaliteitscriteria.
 • Patiëntenwijzer Blaaskanker, Darmkanker en Prostaatkanker: De betrokken kankerpatiëntenorganisaties stellen jaarlijks vast wat voor hen de normen zijn. Vanuit de Patiëntenwijzer wordt een koppeling gemaakt met Zorgkaart Nederland (waarderingen voor de kankerzorg).
 • Roze lintje borstkanker: Dit keurmerk geeft de Borstkanker Vereniging Nederland uit aan ziekenhuizen die voldoen aan de criteria voor patiëntgerichte borstkankerzorg.
 • Stoma Zorgwijzer en Urine Stoma Zorgwijzer: De Nederlandse Stomavereniging stelt de normen vanuit patiëntenoogpunt en geeft een vinkje voor goede stomazorg.
 • Zorg voor borstvoeding: Het ziekenhuis krijgt dit WHO-/UNICEF-certificaat Zorg voor Borstvoeding dat staat voor de kwaliteit van moeder- en kindzorg volgens de tien vuistregels van het Baby Friendly Hospital Initiative. Uitgegeven door stichting Zorg voor Borstvoeding.

Keurmerken zorgverzekeraars:

 • CZ beste zorg bij maagoperaties voor gewichtsvermindering
 • CZ beste zorg bij borstkanker
 • Zilveren Kruis pluscertificaat voor de behandeling van een herseninfarct op de locatie Roosendaal
 • Zilveren Kruis pluscertificaat voor diabeteszorg voor volwassenen op de locatie Bergen op Zoom

Overige keurmerken:

 • Eurosafe Imaging Stars (vier sterren) van de Europese Vereniging van Radiologie wordt uitgereikt aan afdelingen Radiologie die goed omgaan met de stralingsbescherming van patiënt, medewerker en publiek.
 • Accreditatie laboratoria van de Stichting Raad voor Accreditatie: Het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium en Trombosedienst (KCHLT), het laboratoria voor Microbiologie (Microvida) en het Pathologie Laboratorium (Pathos) hebben aangetoond dat het medisch diagnostisch laboratorium onderzoek uitvoert met een grote betrouwbaarheid en zekerheid volgens de betreffende standaarden.
 • HACCP-certificaat voeding: Dit certificaat geeft aan dat het voedselveiligheidssysteem voldoet aan bepaalde normen.
 • Earl Accreditatie voor de PET-CT scanner betekent dat de gemaakte scans aan Europese kwaliteitseisen voldoen, zoals vastgesteld door de European Association of Nuclear Medicine.
 • HKZ-certificaat dialyse afdeling: Als bewijs dat de algemene kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg geborgd is.
 • HKZ-certificaat poliklinische apotheek: Als bewijs dat algemene kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg geborgd is.