Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patienten/clienten

Klachten

Bravis ziekenhuis heeft een regeling voor de behandeling van klachten. De klager wendt zich bij voorkeur eerst tot de hulpverlener tegen wie de klacht is gericht om tot een oplossing te komen.

Geschillencommissie Zorg, sectie ziekenhuizen

Sinds 1 januari 2017 hebben patiënten de optie om na een afwijzing van hun klacht door Bravis ziekenhuis hun klacht opnieuw in te dienen bij de Geschillencommissie Zorg. De commissie kan een schadevergoeding tot € 2.500 toekennen. In 2018 is één klacht tegen Bravis ziekenhuis ingediend en die klacht is afgewezen.

Patiëntenklachtencommissie

De patiëntenklachtencommissie neemt schriftelijke klachten in behandeling van patiënten of diens vertegenwoordigers over gedragingen van personen werkzaam in of voor het ziekenhuis.

Nazorg

Naast het nemen van verbetermaatregelen hechten we veel waarde aan nazorg voor de patiënt, familie, nabestaanden en betrokken zorgverleners. De hoofdbehandelaar spreekt direct na de calamiteit met de patiënt en zijn familie.

Calamiteiten

We spreken van een calamiteit als een patiënt ernstige schade heeft opgelopen of is overleden, omdat er iets niet goed is gedaan in de zorgverlening.

Aansprakelijkstelling

In 2018 zijn er 29 nieuwe aansprakelijkstellingen bij Bravis ziekenhuis binnengekomen. Op de achterliggende pagina ziet uit de acties die voort gekomen zijn uit de 29 aansprakelijkstellingen.